Mgr. Anna Kobzová

 Učíme sa učiť sa ...

Význam cudzích slov -presuň
Význam cudzích slov - priraď
Význam cudzích slov - karty
Predpony v cudzích slovách
Pravopis cudzích slov
Cudzie podstatné mená
Interaktívne cvičenia